Zemědělství

Zemědělství ve Fojtovicích má dlouhodobou tradici. Již před 2 sv. válkou, zde působilo spoustu drobných rolníků a chovatelů zvířat. Po roce 1948 však Fojtovická krajina zažila největší změnu, a tou byla postupná kolektivizace a většina mezí, které byly odstraněné. Výjimkou zůstávají tzv. Mohelnické pasy, které se táhnou od Mohelnického údolí až ke hranicím s Německem. V padesátých letech minulého století byl postupně budován současný areál farmy jako pracoviště státního statku Teplice, závod Fojtovice. Po roce 1989 se areál postupně převedl do soukromého vlastnictví.

V roce 1998 vznikly firmy TEP-AGRO s.r.o. a AGRIMEX HB s.r.o. Od té doby zde hospodaří, starají se o Fojtovice a jejich okolí.

Farma se nachází na náhorní plošině krušných hor, přičemž veškeré obhospodařované plochy jsou louky a pastviny. Produkce je zaměřena na chov skotu bez tržní produkce mléka, a to plemene Limousine a Hereford. Skot má celoroční volné pastevní ustájení s přirozenou plemenitbou. Od roku 2000 má farma statut ekologického zemědělce. Tento způsob hospodaření je šetrný k okolní přírodě, která je součástí přírodního parku Východní Krušné hory, ptačí oblast, součást soustavy Natura 2000.

Farma disponuje vlastní moderní mechanizací a mimo svoji činnost se příležitostně věnuje službám pro ostatní zemědělce a v zimě se stará o zimní údržbu cest v okolí Fojtovic a Komáří Vížky.

Strojový park farmy je již tradičně jedním z největších lákadel na akcích Spolku za obnovu Fojtovic.

© 2022 KH. All rights reserved.